Forside K2 Projekt Nyt fra K2 Aftale med K2 Organisation Referencer Job Finans Kontakt Download
Finans

Resultatopgørelse i 1000 kr. fra 2014

Dæknings bidrag

2.984

kapacitetsomkostninger

-1.232

Resultat før renter og afsk.

1752

Afskrivninger

19

Resultat før skat

1733

Skat

-440

Årets resultat

1293

Egenkapital kr.
Selvskabskapital ved stiftelsen

1000

Overført overskud:

5.113

Henlæggelser af årets resultat

0

Udbytte for regnskabsåret

1400

Egenkapital ialt

6006

K2 Projekt A/S Telefon +45 2921 0735